LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 38
Co badano w ramach tego eksperymentu?
A.
B.
C.
D.