LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 32
Na pniach drzew w parku zaobserwowano porosty: pustułkę pęcherzykowatą i tarczownicę bruzdkowaną. Jaki jest stan zanieczyszczenia powietrza badanego terenu, biorąc pod uwagę informację z tabeli.
A.
B.
C.
D.