LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 8
W trakcie wykonywania prac na terenie składowiska odpadów należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia samozapłonu spowodowanego nagromadzeniem się

A.
B.
C.
D.