LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 33
Zamieszczone rysunki przedstawiają przyrządy do pobierania próbek makrofauny bezkręgowców w terenie. W celach przeprowadzenia jakiej analizy biologicznej są stosowane?
A.
B.
C.
D.