LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 17
Który zestaw przyrządów służy do wykonania pomiarów prób środowiskowych na terenach skażonych?

A.
B.
C.
D.