LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 36
Wskaż, jakich roztworów używa się do kalibracji pH-metru.

A.
B.
C.
D.