LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 39
Do przygotowania skali wzorców, w celu określenia ilości żelaza ogólnego w próbce wody metodą kolorymetryczną, należy użyć

A.
B.
C.
D.