LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 6
Po przeprowadzonym badaniu wody studziennej stwierdzono obecność: chlorków - 180 mg/l, jonu amonowego - 0,55 mg/l i manganu - 0,025 mg/l. Na podstawie zamieszczonej tabeli można stwierdzić, że badana woda
A.
B.
C.
D.