LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 27
Który system działań i badań, przy ocenie stanu środowiska, przedstawia zamieszczony schemat?
A.
B.
C.
D.