LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 34
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego prowadzący obserwacje elementów środowiska przyrodniczego w oparciu o planowe, zorganizowane badania stacjonarne funkcjonuje w ramach Monitoringu

A.
B.
C.
D.