LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 29
Okresowe występowanie niewielkich ilości SO2 w powietrzu atmosferycznym na terenach pozbawionych źródeł zanieczyszczeń jest efektem

A.
B.
C.
D.