LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 28
Proces gromadzenia się materii organicznej w postaci pierwiastków biogennych, w wyniku czego następuje masowy rozwój fitoplanktonu i wyczerpywanie się zasobów tlenu w zbiorniku wodnym, jest określany jako

A.
B.
C.
D.