LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 14
Metodą zapobiegającą samozapłonowi na starych hałdach pokopalnianych jest

A.
B.
C.
D.