LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 3
Zagrożeniem dla osób pobierających próbki ścieków w kanałach ściekowych jest gromadzenie się w nich

A.
B.
C.
D.