LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 26
Materiałów niebezpiecznych, substancji i mieszanin chemicznych, zaliczanych do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia, nie wolno przechowywać w pojemnikach

A.
B.
C.
D.