LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 33
Na podstawie zamieszczonego rysunku wskaż, w której części Polski odnotowano tendencję do utrzymywania się stałego stężenia pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu atmosferycznym.
A.
B.
C.
D.