LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 17
Dopuszczalna zawartość jonów siarczanowych(VI) w wodzie do picia wynosi 200 mg/dm3. Oznacza to, że próbka wody o objętości 250 cm3 może zawierać

A.
B.
C.
D.