LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 32
W badanym pomieszczeniu dokonano badania jakości powietrza atmosferycznego. W wyniku badań stwierdzono ogólną liczbę bakterii równą 2000 w 1 m3 powietrza, w tym bakterie z grupy promieniowców w liczbie 85 i pseudomonas fluorescens w liczbie 35. Z analizy informacji zawartych w tabeli wynika, że powietrze w pomieszczeniu było
A.
B.
C.
D.