LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 19
Na podstawie zamieszczonego wzoru oblicz niezbędny stopień oczyszczania ścieków dla fosforu ogólnego
A.
B.
C.
D.