LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 21
Instrukcja gospodarowania wodą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 150, poz. 1087) powinna składać się z części opisowej oraz części

A.
B.
C.
D.