LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 32
Zanieczyszczenie zbiorników wodnych substancjami ropopochodnymi, powodujące pokrywanie powierzchni wody zanieczyszczeniami, przyczynia się do

A.
B.
C.
D.