LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 39
Aerozole zawierające zanieczyszczenia mają zdolność pochłaniania promieniowania ultrafioletowego czego skutkiem może być wzrost

A.
B.
C.
D.