LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 36
Za wprowadzenie do środowiska 1 Mg odpadów, zawierających cynk, zarządzający składowiskiem ponosi opłatę za rok składowania 8,5 zł. Jaką opłatę należy uiścić za składowanie 200 kg odpadów skalnych, zawierających cynk?

A.
B.
C.
D.