LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL8 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 24
Najszerzej odziaływującym czynnikiem antropogenicznym są zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, gleb i wód, pochodzące

A.
B.
C.
D.