LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 44
Gościowi hotelowemu, który posiada kartę stałego klienta przysługuje opłata

A.
B.
C.
D.