LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 41
Popyt na usługi hotelarskie nie zależy od:

A.
B.
C.
D.