LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 3
Jednolity ubiór dla poszczególnych służb hotelowych obowiązuje w hotelach kategorii:

A.
B.
C.
D.