LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 26
Minibar w jednostce mieszkalnej obowiązuje:

A.
B.
C.
D.