LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 31
Po rozliczeniu gościa łączna wartość brutto do zapłaty za skorzystanie z usług hotelu wyniosła 800,00 zł. Jaką wartość netto należy wpisać do faktury VAT, jeśli stawka podatku VAT dla każdej usługi wyniosła 7%?

A.
B.
C.
D.