LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 28
Kazeina to białko występujące

A.
B.
C.
D.