LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 34
Proces wiązania wody przez pektyny to

A.
B.
C.
D.