LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 49
Jak nazywa się potrawa sporządzona z ugotowanych, utłuczonych z mlekiem i masłem ziemniaków?

A.
B.
C.
D.