LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 26
Garnirowanie to technika

A.
B.
C.
D.