LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 19
Do smażenia zanurzeniowego należy stosować

A.
B.
C.
D.