LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 29
Jak nazywa się czynność dotycząca ryb, przedstawiona na rysunku?
A.
B.
C.
D.