LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 21
Technika łączenia mąki z pozostałymi surowcami ciasta biszkoptowego, to

A.
B.
C.
D.