LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 9
Jaki jest maksymalny czas i zakres temperatury przechowywania panierowanych półproduktów mięsnych?

A.
B.
C.
D.