LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 9
Jakie właściwości jaj wykorzystuje się w procesie produkcji mięsnej masy mielonej?

A.
B.
C.
D.