LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - STYCZEŃ 2015 (test 2)

Pytanie nr 4
Dozwolony jest transport

A.
B.
C.
D.