LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - STYCZEŃ 2015 (test 2)

Pytanie nr 3
Aby właściciel psa mógł uzyskać paszport, to jego pies nie musi być poddany

A.
B.
C.
D.