LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 31
Tradycyjną potrawą myśliwską jest

A.
B.
C.
D.