LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 47
Kulebiak to potrawa kuchni rosyjskiej sporządzona z ciasta

A.
B.
C.
D.