LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 21
Na podajniku ślimakowym wilka elementy zespołu roboczego należy montować w następującej kolejności:

A.
B.
C.
D.