LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 11
Określenie na opakowaniu "marynowany" oznacza, że produkt został utrwalony roztworem

A.
B.
C.
D.