LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 23
Do podtrzymania temperatury gorących potraw płynnych podczas transportu służą

A.
B.
C.
D.