LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 17
Obranych selerów czy jabłek przed brunatnieniem enzymatycznym nie zabezpieczy

A.
B.
C.
D.