LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 31
Do indyka pieczonego należy podawać

A.
B.
C.
D.