LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 32
Na podstawie danych z karty kalkulacyjnej, ustal cenę gastronomiczną brutto 1 porcji potrawy.
A.
B.
C.
D.