LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 17
Urządzeniem stosowanym do sporządzania koktajlu mleczno-owocowego jest

A.
B.
C.
D.