LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG7 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 38
Do okresowych prac porządkowych zalicza się mycie

A.
B.
C.
D.